Blues

-Blues-Kibritin olmadan ateş yakar.Oltan olmadan balık tutardın.Aşkı bir ateş gibi sigaran da tüttürür.Küllerimin üstüne basa basa hüzünlenirdin!Ne kadar hüzünlenebilirdin hah?İçinden geleni sessizlikle paylaşabilir.Hüznünü asla gizleyemezdin.Çünkü; hüzün dudaklarda.Çünkü; cevap kalbinde. Tanrı...

Today's Featured Articles

Read more about

- Advertisement -spot_img

Recent

Popular

Fedakar

Göz yaşlarımı feda ederek başladım yaşamaya, önce bir kaç damla gözyaşı, sonra hiç ağlamamak! Kara oğlum diye seslenirdi Annem! Taş gibi kadındı! Uslu oğlum derdi, hiç zorluk çıkarmadın!  Fedakar...